Civil Hospital

Address: 44, S.C Goswami Rd,

Pan Bazaar, Guwahati, Assam 781001


Govt Ayurvedic College & Hospital

Address: Assam Engineering College Road,

Sundarbari, Jalukbari, Jalukbari, Guwahati, Assam 781014


ESIC Model Hospital

Address: Pir Ajan Fakir Rd, Near

Khanara Kendra Vidyalaya,

Resham Nagar, Khanapara, Guwahati, Assam 781022


Government Hospital

Address: Batahguli,

Guwahati, Assam 781037


Regional Ayurveda Research Institute

Address: Bhetapara,

Guwahati, Assam 781040